Egzamin gimnazjalny język niemiecki 2019 (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny: CKE
Arkusz maturalny: niemiecki podstawowy
Rok: 2019

Arkusz PDF, transkrypcja, odpowiedzi i nagranie:

Odpowiedzi wkrótce, jak CKE opublikuje klucz

Dodaj komentarz