Egzamin zawodowy A.37 2021 styczeń

Egzamin zawodowy: A.37
Zawód: technik żeglugi śródlądowej
Arkusz egzaminacyjny: pisemny
Rok: 2021
Uwagi: W tej sesji nie było egzaminu praktycznego z tej kwalifikacji.

Arkusz PDF i odpowiedzi:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments