Egzamin zawodowy A.54 2020 styczeń

Egzamin zawodowy: A.54
Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020

Arkusz PDF i odpowiedzi:

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Greg

Czy do a.54 ze stycznia 2020 w części praktycznej będą załączniki?
Wcześnie pytałem też o AU.54 ze stycznia br.