Egzamin zawodowy A.63 2020 styczeń

Egzamin zawodowy: A.63
Zawód: technik archiwista
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020

Arkusz PDF i odpowiedzi:

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Archiwista praktyk

Zła odpowiedź przy zadaniu nr 32. Powinno być D. Proszę sprawdzić sobie wzory spisów dla brakowanej dokumentacji.