Egzamin zawodowy AU.54 2020 czerwiec

Egzamin zawodowy: AU.54
Zawód: technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020

Arkusz PDF i odpowiedzi:

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kacha

Niestety brakuje załączników do praktycznego mogę prosić o przesłanie

Beata

Proszę o opublikowanie zadania z sesji drugiej i trzeciej. Miały one bardzo różny stopień trudności.