Egzamin zawodowy B.21 2019 czerwiec

Egzamin zawodowy: B.21
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2019

Arkusz PDF i odpowiedzi:

4
Dodaj komentarz

wit

zadanie praktyczne z grzejnikiem (Egzamin zawodowy B.21 – czerwiec 2019)które podajecie nie odbyło się,
w ostatniej chwili zostało przez Centralną komisję egzaminacyjną zmienione na zadanie z paneli fotowoltaicznych. proszę o podanie właściwych arkuszy