Egzamin zawodowy BD.04 2022 styczeń

Egzamin zawodowy: BD.04
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2022

Arkusz PDF i odpowiedzi:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments