Egzamin zawodowy BD.30 2020 styczeń

Egzamin zawodowy: BD.30
Zawód: technik budownictwa
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020

Arkusz PDF i odpowiedzi:

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
john wick1

czekamy na praktyczny