Egzamin zawodowy E.25 2021 czerwiec

Egzamin zawodowy: E.25
Zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2021

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Arkusze pisemne oraz praktyczne będę mógł dodać prawdopodobnie w połowie września (nie jest to ode mnie zależne)
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments