Egzamin zawodowy EE.07 2021 czerwiec

Egzamin zawodowy: EE.07
Zawód: technik tyfloinformatyk
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2021

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Arkusze pisemne oraz praktyczne będę mógł dodać prawdopodobnie w połowie września (nie jest to ode mnie zależne)
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments