Egzamin zawodowy EKA.02 2020 sierpień

Egzamin zawodowy: EKA.02
Zawód: technik archiwista
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020
Uwagi: brak egzaminu pisemnego (postaram się go dodać w przyszłości)

Arkusz PDF i odpowiedzi:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments