Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.23

Kwalifikacja: AU.23
Nazwa kwalifikacji: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Zawód: fotograf oraz technik fotografii i multimediów

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.23 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.23 2019 czerwiec

Dodaj komentarz