Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.59

Kwalifikacja: AU.59
Nazwa kwalifikacji: Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Zawód: technik analityk

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.59 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.59 2019 czerwiec

Dodaj komentarz