Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.69

Kwalifikacja: AU.69
Nazwa kwalifikacji: Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
Zawód: technik transportu drogowego

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.69 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.69 2019 czerwiec

Dodaj komentarz