Egzamin zawodowy kwalifikacja B.31

Kwalifikacja: B.31
Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
Zawód: Technik budownictwa wodnego

styczeń 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy B.31 2019 styczen

Dodaj komentarz