Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.23

Kwalifikacja: BD.23
Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
Zawód: Technik gazownictwa

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy BD.23 2020 styczeń

Dodaj komentarz