Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.25

Kwalifikacja: BD.25
Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Zawód: technik budowy dróg

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.25 2019 czerwiec

Dodaj komentarz