Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.25

Kwalifikacja: BD.25
Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Zawód: technik budowy dróg

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy BD.25 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.25 2019 czerwiec

Dodaj komentarz