Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.31

Kwalifikacja: BD.31
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Zawód: Technik geodeta

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.31 2019 czerwiec
styczeń 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.31 2019 styczeń

Dodaj komentarz