Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.31

Kwalifikacja: BD.31
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Zawód: Technik geodeta

styczeń 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.31 2019 styczen

Dodaj komentarz