Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.32

Kwalifikacja: BD.32
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Zawód: technik geodeta

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy BD.32 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.32 2019 czerwiec

Dodaj komentarz