Egzamin zawodowy kwalifikacja EE.07

Kwalifikacja: EE.07
Nazwa kwalifikacji: Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
Zawód: technik tyfloinformatyk

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy EE.07 2019 czerwiec

Dodaj komentarz