Egzamin zawodowy kwalifikacja MG.19

Kwalifikacja: MG.19
Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zawód: technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MG.19 2019 czerwiec

Dodaj komentarz