Egzamin zawodowy kwalifikacja MG.19

Kwalifikacja: MG.19
Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zawód: technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy MG.19 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MG.19 2019 czerwiec

Dodaj komentarz