Egzamin zawodowy kwalifikacja MG.35

Kwalifikacja: MG.35
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
Zawód: Technik przeróbki kopalin stałych

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MG.35 2020 styczeń

Dodaj komentarz