Egzamin zawodowy kwalifikacja MG.39

Kwalifikacja: MG.39
Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Zawód: Technik górnictwa podziemnego

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MG.39 2020 styczeń

Dodaj komentarz