Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.04

Kwalifikacja: MS.04
Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Zawód: Opiekun medyczny

styczeń 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.04 2019 styczeń
czerwiec 2018egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.04 2018 czerwiec

2
Dodaj komentarz

Lolek

Kiedy będą odpowiedzi do egzaminu MS.04 z dnia 18.06.2019?