Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.06

Kwalifikacja MS.06
Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej
Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy MS.06 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.06 2019 czerwiec

Dodaj komentarz