Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.14

Kwalifikacja: MS.14
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Zawód: Higienistka stomatologiczna

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments