Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.14

Kwalifikacja: MS.14
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Zawód: Higienistka stomatologiczna

styczeń 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.14 2019 styczeń
czerwiec 2018egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.14 2018 czerwiec

Dodaj komentarz