Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.19

Kwalifikacja: MS.19
Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Zawód: Technik elektroradiolog

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.19 2020 styczeń

Dodaj komentarz