Egzamin zawodowy MED.12 2020 sierpień

Egzamin zawodowy: MED.12
Zawód: technik sterylizacji medycznej
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020
Uwagi: brak egzaminu pisemnego (postaram się go dodać w przyszłości)

Arkusz PDF i odpowiedzi:

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
beata

gdzie można znaleźć egzamin pisemny?

Małgosia
Reply to  beata

Egzaminy pisemne w nowej podstawie programowej odbywają się w wersji elektronicznej, czyli testy są rozwiązywane na komputerze. Z bazy pytań każdy zdający ma losowo przydzielone 40 pytań (każdy może mieć inne pytania). Wydaje mi się, że nierealnym jest uzyskanie dostępu do pytań.