Egzamin zawodowy MG.04 2021 styczeń

Egzamin zawodowy: MG.04
Zawód: mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2021
Uwagi: Egzamin praktyczny dodam po zakończeniu całej sesji egzaminów

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Egzamin pisemny opublikuję wkrótce
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments