Egzamin zawodowy MG.33 2021 styczeń

Egzamin zawodowy: MG.33
Zawód: technik budowy jednostek pływających
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2021
Uwagi: Egzamin praktyczny dodam po zakończeniu całej sesji egzaminów

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Egzamin pisemny opublikuję wkrótce
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments