Egzamin zawodowy R.03 2019 styczeń

Egzamin zawodowy: R.03
Zawód: rolnik, technik agrobiznesu oraz technik rolnik
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2019

Arkusz PDF i odpowiedzi:

2
Dodaj komentarz

rolniczka

dlaczego nie ma rozwiązania dla egzaminu praktycznego jest tylko klucz do pisemnego