Egzamin zawodowy R.17 2021 czerwiec

Egzamin zawodowy: R.17
Zawód: technik pszczelarz
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2021

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Arkusze pisemne oraz praktyczne będę mógł dodać prawdopodobnie w połowie września (nie jest to ode mnie zależne)
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments