Egzamin zawodowy T.02 2019 styczeń

Egzamin zawodowy: T.02
Zawód: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności oraz technik przetwórstwa mleczarskiego
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2019

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Dodaj komentarz