Egzamin zawodowy TG.16 2022 styczeń

Egzamin zawodowy: TG.16
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2022
Uwagi: Brak zasad oceniania do części praktycznej

Arkusz PDF i odpowiedzi:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments