Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – egzamin zawodowy

Zawód: Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Egzaminy, które już się odbyły:

Póki co, egzaminy w tym zawodzie jeszcze się nie odbyły

Informator:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments