Egzamin zawodowy AU.28 2020 styczeń

Egzamin zawodowy: AU.28
Zawód: technik fotografii i multimediów
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2020

Arkusz PDF i odpowiedzi:

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Karol

Kiedy zostaną udostępnione załączniki?