Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.34

Kwalifikacja: AU.34
Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Zawód: technik eksploatacji portów i terminali

styczeń 2020egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.34 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.34 2019 czerwiec

Dodaj komentarz