Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.39

Kwalifikacja: AU.39
Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
Zawód: technik żeglugi śródlądowej

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy AU.39 2019 czerwiec

Dodaj komentarz