Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.04

Kwalifikacja: BD.04
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy BD.04 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.04 2019 czerwiec

Dodaj komentarz