Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.18

Kwalifikacja: BD.18
Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy BD.18 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.18 2019 czerwiec

Dodaj komentarz