Egzamin zawodowy kwalifikacja BD.29

Kwalifikacja: BD.29
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych
Zawód: technik budownictwa

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy BD.29 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy BD.29 2019 czerwiec

Dodaj komentarz