Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.10

Kwalifikacja MS.10
Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Zawód: ortoptystka

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy MS.10 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.10 2019 czerwiec

Dodaj komentarz