Egzamin zawodowy kwalifikacja MS.13

Kwalifikacja MS.13
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Zawód: higienistka stomatologiczna

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy MS.13 2019 czerwiec

Dodaj komentarz