Egzamin zawodowy Z.13 2022 styczeń

Egzamin zawodowy: Z.13
Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2022

Arkusz PDF i odpowiedzi:

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Uczennica

Egzamin zaliczony, jeden z łatwiejszych