Egzamin zawodowy kwalifikacja A.38

Kwalifikacja: A.38
Nazwa kwalifikacji: Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Zawód: Technik żeglugi śródlądowej

czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy A.38 2019 czerwiec
styczeń 2016egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy A.38 2016 styczeń

Dodaj komentarz