Egzamin zawodowy kwalifikacja EE.11

Kwalifikacja: EE.11
Nazwa kwalifikacji: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
Zawód: technik teleinformatyk

styczeń 2020egzamin zawodowypisemnyEgzamin zawodowy EE.11 2020 styczeń
czerwiec 2019egzamin zawodowypisemny i praktycznyEgzamin zawodowy EE.11 2019 czerwiec

Dodaj komentarz