Egzamin zawodowy M.46 2021 styczeń

Egzamin zawodowy: M.46
Zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Arkusz egzaminacyjny: pisemny i praktyczny
Rok: 2021
Uwagi: Egzamin praktyczny dodam po zakończeniu całej sesji egzaminów

Arkusz PDF i odpowiedzi:

Egzamin pisemny opublikuję wkrótce
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments