Egzamin zawodowy Turystyczno-Gastronomiczny

OznaczenieNazwa kwalifikacjiZawódArkusze
T.01Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskiePracownik pomocniczy obsługi hotelowejEgzamin zawodowy T.01
T.02Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeńOperator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności oraz technik przetwórstwa mleczarskiegoEgzamin zawodowy T.02
T.03Produkcja wyrobów piekarskichPiekarz oraz technik technologii żywnościEgzamin zawodowy T.03
T.04Produkcja wyrobów cukierniczychCukiernik oraz technik technologii żywnościEgzamin zawodowy T.04
T.05Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowychWędliniarz oraz technik technologii żywnościEgzamin zawodowy T.05
T.06Sporządzanie potraw i napojówKucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznychEgzamin zawodowy T.06
T.07Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskichTechnik turystyki wiejskiejEgzamin zawodowy T.07
T.08Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznegoTechnik turystyki wiejskiejEgzamin zawodowy T.08
T.09Wykonywanie usług kelnerskichKelnerEgzamin zawodowy T.09
T.10Organizacja usług gastronomicznychKelnerEgzamin zawodowy T.10
T.11Planowanie i realizacja usług w recepcjiTechnik hotelarstwaEgzamin zawodowy T.11
T.12Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwaEgzamin zawodowy T.12
T.13Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTechnik obsługi turystycznejEgzamin zawodowy T.13
T.14Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTechnik obsługi turystycznejEgzamin zawodowy T.14
T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychEgzamin zawodowy T.15
T.16Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczychTechnik technologii żywnościEgzamin zawodowy T.16
T.17Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskichTechnik przetwórstwa mleczarskiegoEgzamin zawodowy T.17
T.XXProdukcja i dystrybucja wyrobów spożywczychTechnik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywnościEgzamin zawodowy T.XX
TG.04Produkcja wyrobów cukierniczychCukiernik oraz technik technologii żywnościEgzamin zawodowy TG.04
TG.07Sporządzanie potraw i napojówTechnik żywienia i usług gastronomicznychEgzamin zawodowy TG.07
TG.08Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznegoTechnik turystyki wiejskiejEgzamin zawodowy TG.08
TG.09Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznegoTechnik obsługi turystycznejEgzamin zawodowy TG.09
TG.10Wykonywanie usług kelnerskichKelnerEgzamin zawodowy TG.10
TG.11Organizacja usług gastronomicznychKelnerEgzamin zawodowy TG.11
TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcjiTechnik hotelarstwaEgzamin zawodowy TG.12
TG.14Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTechnik obsługi turystycznejEgzamin zawodowy TG.14
TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychEgzamin zawodowy TG.16

1
Dodaj komentarz

jg

dziękuję bardzo