2
Dodaj komentarz

Dociekliwy

Czy tylko mnie się wydaje, czy w odpowiedzi 2.4 rzeczywiście jest błąd? W 2.4 po upuszczeniu ciężarków prędkość powinna wzrosnąć, ponieważ moment bezwładności zmalał, a zasada zachowania momenty pędu jest zachowana, ze względu na brak sił zewnętrznych. Zatem odpowiedź B jest prawidłowa

Anonim

Nie ma błędu, ponieważ prędkość kątowa tego układu ciał by się zmniejszyła jeśli te ciężarki dalej poruszałyby się po okręgu z tą samą prędkością kątową co krzesło i były jakoś do niego przymocowane. W tym przypadku zostały puszczone przez tą osobę na krześle i poleciały ruchem prostoliniowym (pomijając grawitację ziemi).