1
Dodaj komentarz

JA

Błędnie rozwiązanie zadania 3 w karcie odpowiedzi ;P